رامک یدک، تداوم حرکت ... کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج 47265-021
11:38 - 1402/12/13

طرح پیمایش خودرو ها

طرح پیمایش و ثبت کیلومتر خوردو ها


ماکین محترم خودرو های سانگ یانگ ، شما می توانید از طریق مراجعه به سایت : www.ramakyadak.com در طرح پیمایش با ثبت کیلومتر خودروی خود از جوایز ویژه آن بهرمند شوید.

تلفن تماس : 02147265 داخلی 2715

بازگشت به صفحه اصلی