رامک یدک، تداوم حرکت ... کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج 47265-021
14:22 - 1399/12/03

شاسی های غیر مجاز

به نقل از روابط عمومی شرکت رامک یدک شاسی های غیر مجاز


 

 

اطلاعیه دوم مهم گروه صنعتی رامک خودرو در خصوص خودروهای غیر مجاز برای خرید و فروش و ارائه خدمات پس از فروش وارانتی و گارانتی و فروش قطعات یدکی

 

 

 

                                                                                                    شماره اطلاعیه : ب-د-9912

                                                                                                    تاریخ صدور  :   991203

قابل توجه مدیران محترم نمایندگی های مجاز رامک یدک

با سلا م و احترام،

نظر به اطلاعیه شماره  "ر-الف-9909" در مورخ 990912 با عنوان" شاسی های غیر مجاز برای فروش و خدمات پس از فروش" ، تعداد 26 دستگاه خودرو از لیست 113 دستگاه اولیه اعلام شده در بخشنامه پیشین حذف شده است، لذا مجدداً تاکید می کردد ارائه هر گونه خدمات وارانتی و گارانتی شامل عملیات پس از فروش، تامین قطعه  و هر گونه تراکنش فروش برای شاسی های غیرمجاز مندرج در لیست فایل پیوست در این اطلاعیه در عاملیت های مجاز فروش و خدمات پس از فروش رامک یدک  ممنوع و غیرمجاز می باشد. لذا خواهشمند است پس از ابلاغ این اطلاعیه، به منظور استعلام از مجاز و یا غیرمجاز بودن شاسی های مذکور صرفاً  به فایل پیوست این اطلاعیه مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است  با توجه به رفع مشکل  از برخی شاسی های  مندرج در پیوست اطلاعیه پیشین، ملاک مجاز و یا غیرمجاز بودن شاسی ها صرفاً فایل پیوست این اطلاعیه می باشد و مندرجات در پیوست  اطلاعیه پیشین به شماره "ر-الف-9909 " فاقد اعتبار می باشد.    

مجدداً تاکید می گردد کلیه نمایندگی های مجاز پیش از انجام پذیرش ،  ملزم به چک نمودن وضعیت مجاز و یا غیرمجاز بودن  شاسی خودروهای پذیرش شده در نرم افزار جدید ارتباطی خدمات پس از فروش می باشند. به پیوست لیست شاسی های غیرمجاز در این اطلاعیه ضمیمه می باشد.

 

                                                                                                                                                                                                                                   با سپاس

                                                                                                                                                                                                                                           اشکان معتضد

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        رییس مهندسی و کیفیت خدنات

 

 

ردیف

شماره شاسی

شماره موتور

رنگ

مدل

1

KPT20B1VSJP254037

17391002148768

سفید روغنی

2018

2

KPT20B1VSJP251994

17391002147654

سفید روغنی

2018

3

KPT20B1VSJP251916

17391002147443

آبی متالیک

2018

4

KPT20B1VSJP253787

17391002149154

سفید روغنی

2018

5

KPT20B1VSJP254028

17391002149621

سفید روغنی

2018

6

KPT20B1VSJP254118

17391002149532

سفید روغنی

2018

7

KPT20B1VSJP254033

17391002149262

سفید روغنی

2018

8

KPT20B1VSJP253478

17391002147914

سفید روغنی

2018

9

KPT20B1VSJP254032

17391002149516

سفید روغنی

2018

10

KPT20B1VSJP253765

17391002149186

مشکی متالیک

2018

11

KPT20B1VSJP254114

17391002149669

سفید روغنی

2018

12

KPT20B1VSJP253767

17391002149068

نقره ای متالیک

2018

13

KPT20B1VSJP254029

17391002149307

سفید روغنی

2018

14

KPT20B1VSJP254057

17391002149524

خاکستری متالیک

2018

15

KPT20B1VSJP253724

17391002149170

مشکی متالیک

2018

16

KPT20B1VSJP251902

17391002147614

خاکستری متالیک

2018

17

KPT20B1VSJP254124

17391002149533

سفید روغنی

2018

18

KPT20B1VSJP251706

17391002147450

سفید روغنی

2018

19

KPT20B1VSJP251703

17391002146872

سفید روغنی

2018

20

KPT20B1VSJP251724

17391002147399

سفید روغنی

2018

21

KPT20B1VSJP255273

17391002150376

مشکی متالیک

2018

22

KPT20B1VSJP255281

17391002150367

مشکی متالیک

2018

23

KPT20B1VSJP251911

17391002145918

آبی متالیک

2018

24

KPT20B1VSJP251709

17391002147436

سفید روغنی

2018

25

KPT20B1VSJP255279

17391002150282

مشکی متالیک

2018

26

KPT20B1VSJP255529

17391002150544

مشکی متالیک

2018

27

KPT20B1VSJP252001

17391002147346

سفید روغنی

2018

28

KPT20B1VSJP251739

17391002146948

سفید روغنی

2018

29

KPT20B1VSJP251701

17391002147257

سفید روغنی

2018

30

KPT20B1VSJP252004

17391002147349

سفید روغنی

2018

31

KPT20B1VSJP255551

17391002150541

سفید روغنی

2018

32

KPT20B1VSJP254647

17391002149786

سفید روغنی

2018

33

KPT20B1VSJP255304

17391002150334

نقره ای متالیک

2018

34

KPT20B1VSJP255333

17391002149429

سفید روغنی

2018

35

KPT20B1VSJP254948

17391002150131

خاکستری متالیک

2018

36

KPT20B1VSJP255753

17391002150667

سفید روغنی

2018

37

KPT20B1VSJP254055

17391002149322

خاکستری متالیک

2018

38

KPT20B1VSJP253723

17391002149029

مشکی متالیک

2018

39

KPT20B1VSJP254122

17391002149613

سفید روغنی

2018

40

KPT20B1VSJP255338

17391002149344

سفید روغنی

2018

41

KPT20B1VSJP255336

17391002150335

سفید روغنی

2018

42

KPT20B1VSJP255301

17391002150413

مشکی متالیک

2018

43

KPT20B1VSJP254048

17391002149475

سفید روغنی

2018

44

KPT20B1VSJP251718

17391002147262

سفید روغنی

2018

45

KPT20B1VSJP251937

17391002147466

نقره ای متالیک

2018

46

KPT20B1VSJP254365

17391002149720

خاکستری متالیک

2018

47

KPT20B1VSJP254291

17391002147616

مشکی متالیک

2018

48

KPT20B1VSJP254684

17391002149936

آبی متالیک

2018

49

KPT20B1VSJP254681

17391002149798

آبی متالیک

2018

50

KPT20B1VSJP254685

17391002149871

آبی متالیک

2018

51

KPT20B1VSJP251938

17391002147510

نقره ای متالیک

2018

52

KPT20B1VSJP251917

17391002147531

مشکی متالیک

2018

53

KPT20B1VSJP253720

17391002149171

آبی متالیک

2018

54

KPT20B1VSJP253718

17391002149165

آبی متالیک

2018

55

KPT20B1VSJP254702

17391002149886

مشکی متالیک

2018

56

KPT20B1VSJP255754

17391002150643

سفید روغنی

2018

57

KPT20B1VSJP255532

17391002150473

سفید روغنی

2018

58

KPT20B1VSJP255540

17391002150484

سفید روغنی

2018

59

KPT20B1VSJP254373

17391002149477

خاکستری متالیک

2018

60

KPT20B1VSJP255531

17391002149857

سفید روغنی

2018

61

KPT20B1VSJP255547

17391002150540

سفید روغنی

2018

62

KPT20B1VSJP255315

17391002148133

سفید روغنی

2018

63

KPT20B1VSJP255544

17391002150522

سفید روغنی

2018

64

KPT20B1VSJP254383

17391002147265

خاکستری متالیک

2018

65

KPT20B1VSJP251905

17391002147467

خاکستری متالیک

2018

66

KPT20B1VSJP252233

17391002147781

سفید روغنی

2018

67

KPT20B1VSJP251940

17391002147674

نقره ای متالیک

2018

68

KPT20B1VSJP254650

17391002149817

سفید روغنی

2018

69

KPT20B1VSJP255541

17391002149267

سفید روغنی

2018

70

KPT20B1VSJP253700

17391002149182

سفید روغنی

2018

71

KPT20B1VSJP253145

17391002148767

سفید روغنی

2018

72

KPT20B1VSJP255289

17391002150313

سفید روغنی

2018

73

KPT20B1VSJP254089

17391002149494

مشکی متالیک

2018

74

KPT20B1VSJP255268

17391002150210

مشکی متالیک

2018

75

KPT20B1VSJP254947

17391002150030

خاکستری متالیک

2018

76

KPT20B1VSJP253690

17391002149051

سفید روغنی

2018

77

KPT20B1VSJP254376

17391002149476

خاکستری متالیک

2018

78

KPT20B1VSJP255012

17391002149848

آبی متالیک

2018

79

KPT20B1VSJP254379

17391002149478

خاکستری متالیک

2018

80

KPT20B1VSJP253408

17391002148897

سفید روغنی

2018

81

KPT20B1VSJP254100

17391002149538

سفید روغنی

2018

82

KPT20B1VSJP254288

17391002149651

مشکی متالیک

2018

83

KPT20B1VSJP254289

17391002149623

مشکی متالیک

2018

84

KPT20B1VSJP254358

17391002149729

خاکستری متالیک

2018

85

KPT20B1VSJP254384

17391002149452

آبی متالیک

2018

86

KPT20B1VSJP254616

17391002147600

مشکی متالیک

2018

87

KPT20B1VSJP254709

17391002149951

مشکی متالیک

2018

 

بازگشت به صفحه اصلی