رامک یدک، تداوم حرکت ... کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج 47265-021
10:43 - 1399/11/13

بخشنامه وزارت صنعت

حسب بخشنامه صادره از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان


قابل توجه مدیران محترم نمایندگی های مجاز رامک یدک

 

با سلام و احترام،

حسب بخشنامه صادره از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به شماره  64263/99/370 که در مورخ 06/11/99  صادر و  در پیوست این بخشنامه ضمیمه شده است ، کلیه مالکان خودروهای تولید داخل از جمله  مالکان محترم خودروهای سانگ یانگ ، فارغ از اطلاعات مندرج در دفترچه راهنمای مالک خودرو (مرتبط با سرویس اولیه خودرو) ، موظف به مراجعه به نمایندگی های مجاز رامک یدک برای انجام سرویس اولیه طی حداکثر 5 ماه از تاریخ تحویل و یا 1000 کیلومتر کارکرد (هر کدام زودتر فرا رسد) می باشند. در غیراینصورت  گارانتی خودرو باطل خواهد شد. خواهشمند است مسوولین پذیرش و کارشناسان فنی کلیه نمایندگی های محترم مساعدت مقتضی به منظور  اطلاع رسانی به مالکان خودرو در این خصوص را معمول فرمایند تا مشتری در زمان و مسافت صحیح برای انجام سرویس اولیه به نمایندگی مجاز مراجعه نماید. بدیهی است سرویس دوره ای دوم خودرو مطابق اطلاعات مندرج در  جدول سرویس های دوره ای در کیلومتر 7000 یا فاصله زمانی شش ماه (هر کدام زودتر فرا رسد) از سرویس اولیه صورت خواهد پذیرفت و مابقی سرویس های دوره ای ضمن رعایت  همین دوره زمانی/ مسافتی  انجام گردند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          با تشکر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    اشکان معتضد

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          رییس مهندسی و کیفیت خدمات رامک یدک

 

بازگشت به صفحه اصلی