رامک یدک، تداوم حرکت ... کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج 47265-021

نمایندگی های مجاز رامک خودرو در استان تهران

تعمیرگاه مرکزی

شرکت رامک یدک

021 - 47265 داخلی 2700- 2701-2702-2710

شرکت خدمات خودروی آریا نوین آسیا

خانم هژبری

021 - 71333303

امیرحسین توکلی طرقی

امیرحسین توکلی طرقی

021 - 26767208

یگانه

حسن یگانه

021 - 26310888

شریعتی

علی شریعتی

021 - 77347718