رامک یدک، تداوم حرکت ... کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج 47265-021

آموزش فنی خودروهای سانگ یانگ


هدف آشنایى و آگاهى مالکان محترم خودروهای سانگ یانگ با دستورالعمل هاى سرویس و نگهدارى خودرو و همچنین نحوه کارکرد دستگاه ها، امکانات ایمنى و کلیه بخش هاى خودروهای سانگ یانگ است.


بیشتر بدانید...
  • به منظور لذت بیشتر ار رانندگى ، امکانات رفاهى و ایمنى و همچنین آگاهى از مشخصات فنى خودرو خود حتماً کتابچه راهنماى مالک را به خوبى مطالعه نمایید تا در شرایط مورد نیاز با استفاده از امکانات و آپشن هاى خودرو بتوانید به درستى از آنها استفاده نمایید، چرا که کاربرى صحیح از هر یک از بخش هاى خودرو تاثیر مستقیمى در راندمان، عملکرد و عمر قطعات خودرو خواهد داشت.
  • جهت انجام تعمیرات و امور سرویس و نگهدارى خودرو اکیداً توصیه مى گردد تا به عاملیت هاى مجاز رامک یدک در سراسر کشور مراجعه فرمایید و از تعمیر خودرو در تعمیرگاه هاى غیرمجاز جداً خوددارى فرمایید. به خاطر داشته باشید پرسنل فنى عاملیت هاى مجاز با خودروى شما آشنایى کامل دارند و در صورت بروز هرگونه نقص فنى در خودرو، آنها مى توانند مشکل خودرو را در زمان کوتاهى رفع نمایند.
  • توصیه مى گردد در زمان انتقال و یا فروش خودرو به مالک بعدى، این کتابچه را که به عنوان بخشى از متعلقات خودرو مى باشد به مالک جدید خودرو تحویل دهید.

ویدیوهای آموزشی خودروهای سانگ یانگ

دفترچه راهنمای خودروهای سانگ یانگ

کتاب راهنمای خودروی نیواکتیون

دریافت فایل

دفترچه راهنمای دستگاه چند رسانه ای خودروی کوراندو

دریافت فایل

کتاب راهنمای خودروی نیوکوراندو

دریافت فایل

کتاب راهنمای خودروی تیوولی

دریافت فایل

کتاب راهنمای خودروی رکستون

دریافت فایل

کتاب راهنمای خودروی کایرون

دریافت فایل